Reactie Stichting op Opinie “Behoud de spoedzorg in streekziekenhuizen”

Maar weer het AD aangeschreven afgelopen Zaterdag:

Geachte AD redactie,
Na het lezen van de Opinie: “Behoud de spoedzorg in streekziekenhuizen” (AD 22-6), reageert de Stichting Acute Zorg Voorne-Putten en Rozenburg met het volgende:
Stop het sluiten van Acute zorginstanties in Nederland.

Betreffende de plannen om Acute Zorg instantie te sluiten of te verkleinen zijn en worden er door het RIVM Bereikbaarheid analyses uitgevoerd zonder dat er een Milieu Effect Rapportage wordt uitgevoerd door het RIVM, zij zeggen hier niet voor betaald te worden zonder opdracht.

Juist de enorme impact op het milieu is onze grootste zorg, zolang men geen rekening houdt met de enorme infrastructurele gewijzigde situaties sinds 2015 in het acute zorglandschap blijft men hangen in schijn veiligheid en schijn milieueffecten, hierdoor zijn huidige en toekomstige verschralingssituaties door de Acute Zorg te concentreren naar de grote steden enorme ingrepen op onze duurzaam leven en het milieu.

Emissies kunnen we in twee groepen opdelen:

  • Emissies die schadelijk effect hebben op het klimaat (CO2 en onverbrande koolwaterstoffen)
  • Emissies die schadelijk effect hebben op de luchtkwaliteit (NOx (stikstof) en fijnstof (vooral uit oudere diesels, en van slijtage banden en remmen))

Wij voorspellen een enorme verhoogde CO2 emissie, NOXen, en het veelvuldig produceren van kankerverwekkende stoffen zoals: Roet, Molybdeen, fijnstof, kwik en lood.

Dit willen wij toch niet in Nederland? Verhoogde risico’s op ziekten, waardoor de ziektekosten nog hoger worden!

We hebben het allemaal in Nederland oer duurzaamheid en het milieu, echter de overheid laat dit in de gezondheidszorg volkomen los.

Willem Heijdacker,

Voorzitter stichting Acute Zorg VPR

wheijdacker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *