Over ons

Het bestuur


“De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling, die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Ingeval van een incidentele belangenverstrengeling meldt de desbetreffende bestuurder dit bij het bestuur en onthoudt zich van stemming dienaangaande.”

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en bestaat uit 3 bestuurders:

Voorzitter: Willem Heijdacker(nevenfuncties, Lid sectorbestuur FNV Publiek belang en gemeente raadslid Nissewaard)
Geen foto beschikbaar Penningmeester: Robert van den Donker
Geen foto beschikbaar Adviseur: Henk van Merriënboer
Geen foto beschikbaar Secretaris: Yoerik Venus

Jaarcijfers Stichting

De jaarcijfers 2018 – 2019 samen met de jaarcijfers 2018-2019, inclusief een verklaring van een kascommissie:

Gegevens Stichting Acute Zorg VPR

  • KVK-nummer: 69322716
  • RSIN: 857831409
  • IBAN: NL37INGB0007907570

Documenten Stichting

Nogmaals benadrukken wij het volgende besluit

“De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling, die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Ingeval van een incidentele belangenverstrengeling meldt de desbetreffende bestuurder dit bij het bestuur en onthoudt zich van stemming dienaangaande.”